نام واحد : حمید رضا کارگر شورکی

 • استان : یزد
 • شهر : میبد
 • نشانی شرکت : میبد
 • تلفن شرکت : ******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمید رضا کارگرشورکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جهان آباد

نام محصول : کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت بالا سفید شده

 • سریال مجوز : 200229000000
 • شماره مجوز : 2334
 • تاریخ مجوز : 19/01/1392
 • کد محصول : 2101512322
 • شرح محصول : کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت بالا سفید شده
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%