نام واحد : آذر ذوب زنگان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی ش...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ش یک زنجان سایت کارگاهی خ مرداد روبروی استیل آسا
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالفضل قربانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : شمش اهنی وفولاد

 • سریال مجوز : 2109221
 • شماره مجوز : 14529
 • تاریخ مجوز : 19/06/1386
 • کد محصول : 27101120
 • شرح محصول : شمش اهنی وفولاد
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت اهن وفولاد اساسی(2710)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%