نام واحد : نوین پژوهان شمس زنگان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : میانه خیابان...
 • تلفن شرکت : *********042جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک روی خ بهره وری 10
 • تلفن واحد : *********042جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کمال مقیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تخصصی سنگ شهر(روی)

نام محصول : شمش روی

 • سریال مجوز : 2109232
 • شماره مجوز : 118/9480
 • تاریخ مجوز : 27/05/1389
 • کد محصول : 27201335
 • شرح محصول : شمش روی
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%