نام واحد : پرند پویان آپاتیه

 • استان : فارس
 • شهر : آباده
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******751جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهران فیروزی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جعبه کارتن

 • سریال مجوز : 200230000000
 • شماره مجوز : 52588
 • تاریخ مجوز : 15/04/1392
 • کد محصول : 2102512311
 • شرح محصول : جعبه کارتن
 • ظرفیت : 6,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%