نام واحد : ایران روی گستر

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان خیابان...
 • تلفن شرکت : ****425جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی ذاکر و بناب
 • تلفن واحد : ****729جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیرحسین بیات
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گاز هیدروژن

 • سریال مجوز : 2109702
 • شماره مجوز : 29844
 • تاریخ مجوز : 15/11/1387
 • کد محصول : 24111116
 • شرح محصول : گاز هیدروژن
 • ظرفیت : 160,000,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%