نام واحد : سهندکیوان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-شهرک...
 • تلفن شرکت : ***421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز-شهرک صنعتی شهید رجائی انتهای 35 متری دوم شرقی
 • تلفن واحد : ***421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کیوان قاسم بگلو
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی

نام محصول : اینورتر

 • سریال مجوز : 1106159
 • شماره مجوز : 3815
 • تاریخ مجوز : 09/02/1389
 • کد محصول : 31101631
 • شرح محصول : انواع اینورترتبدیل ACبهDC
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%