نام واحد : لاله نقش جهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ عسگریه خ...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی دهق 0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کیانی-محمدرضا
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دهق

نام محصول : رشته فرنگیورمیشل

 • سریال مجوز : 1329799
 • شماره مجوز : 30153
 • تاریخ مجوز : 29/09/1385
 • کد محصول : 15441122
 • شرح محصول : رشته فرنگی ورمیشل
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%