نام واحد : بایار طرح

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : ابتدای بلوار...
 • تلفن شرکت : ****223جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ابتدای بلوار امامت جنب بانک ملی پلاک 8 شرکت بایار طرح
 • تلفن واحد : ****223جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پرویز حسین زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چیپ MBLIC

 • سریال مجوز : 1204045
 • شماره مجوز : 50286
 • تاریخ مجوز : 23/12/1385
 • کد محصول : 32101252
 • شرح محصول : انواع مدارات مجتمع ای سی
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%