نام واحد : متد الکترونیک سپاهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ سعادت آباد...
 • تلفن شرکت : ****662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه ف 3 خ 5 پ 14
 • تلفن واحد : **********033جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا حسینی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : کنترل دور الکتروموتور

 • سریال مجوز : 1307053
 • شماره مجوز : 19014
 • تاریخ مجوز : 29/09/1384
 • کد محصول : 33121419
 • شرح محصول : کنترل دور الکتروموتور
 • ظرفیت : 350 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%