نام واحد : تولیدی وخدماتی آلفاالکترونیک - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی راوند کاشان پ 1 شرقی
 • تلفن واحد : ****672جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عظیمی-مسعود
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلوی کنترل صنعتی

 • سریال مجوز : 1313945
 • شماره مجوز : 13375
 • تاریخ مجوز : 24/10/1380
 • کد محصول : 31201616
 • شرح محصول : تابلوی کنترل صنعتی
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%