نام واحد : تعاونی جهان صنعت زنده رود-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : خانه اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : ****444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی رازی0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نیکخواه-سلمان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1330963
 • شماره مجوز : 10518
 • تاریخ مجوز : 01/03/1386
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 88%
  88%