نام واحد : ایمان بطری سپاهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : خ طالقانی...
 • تلفن شرکت : ************236جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی تیران خ اصلی پ 30 در ضلع شمالی بلوار مذکور
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد هادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تیران وکرون

نام محصول : فلاشر راهنما

 • سریال مجوز : 1319196
 • شماره مجوز : 48681
 • تاریخ مجوز : 07/11/1386
 • کد محصول : 31901218
 • شرح محصول : فلاشر راهنما
 • ظرفیت : 120,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%