نام واحد : شیرانی بید آبادی - فرزاد

 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • نشانی شرکت : خ 5 رمضان بن...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خمینی شهر480متری غرب تگهبانی شهرک صنعتی الکترونیک خمینی شهردرامتداد خ اصلی وعمق 500متری شمال خ مذکور( بلوک 7ب)
 • تلفن واحد : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شیرانی بید آبادی - فرزاد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک برق والکترونیک خمینی شهر

نام محصول : سیستم برق رسانی دستگاههای متحرک ومحیط های صنعتی

 • سریال مجوز : 1328935
 • شماره مجوز : 53819
 • تاریخ مجوز : 16/12/1389
 • کد محصول : 31201519
 • شرح محصول : سیستم برق رسانی دستگاههای متحرک ومحیط های صنعتی
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%