نام واحد : نوگام

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج ابعلی...
 • تلفن شرکت : *****773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج ابعلی سازمان آب خ اول غربی پلاک 12
 • تلفن واحد : *****773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس طاهری رستمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مدارچاپی

 • سریال مجوز : 1702569
 • شماره مجوز : 387661
 • تاریخ مجوز : 27/09/1364
 • کد محصول : 32101251
 • شرح محصول : بردمدارات چاپی
 • ظرفیت : 3,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%