نام واحد : پارس الکتریک

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر19 ج...
 • تلفن شرکت : ********449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر11ج مخصوص کرج ضلع جنوبی
 • تلفن واحد : *******887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسن آقائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مانیتورکامپیوتر

 • سریال مجوز : 1702832
 • شماره مجوز : 60814
 • تاریخ مجوز : 21/07/1383
 • کد محصول : 30001242
 • شرح محصول : انواع مانیتورکامپیوتر
 • ظرفیت : 150,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%