نام واحد : پارس پالا

نام محصول : خازن پلی استر

 • سریال مجوز : 1705511
 • شماره مجوز : 826038
 • تاریخ مجوز : 28/12/1374
 • کد محصول : 32101280
 • شرح محصول : انواع خازن
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%