نام واحد : صنایع ارتباطی پایاخسرووپرویزومقصودوحسن ریاضی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ دماوند...
 • تلفن شرکت : *****779جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس اباد بلوارابن سینا انتهای خ دلگشا خ شکوفه پ402
 • تلفن واحد : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : همایون جاوید نیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : تلفن

 • سریال مجوز : 1705512
 • شماره مجوز : 4616580
 • تاریخ مجوز : 23/09/1379
 • کد محصول : 32201310
 • شرح محصول : انواع تلفن
 • ظرفیت : 30,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%