نام واحد : پایا سیستم

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ مطهری خ...
 • تلفن شرکت : ********883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک بهارستان انتهای خ سروستان پ 17-
 • تلفن واحد : ***********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اکبر زبردست
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی بهارستان

نام محصول : یو پی اس

 • سریال مجوز : 1708077
 • شماره مجوز : 60691
 • تاریخ مجوز : 26/12/1388
 • کد محصول : 32101314
 • شرح محصول : یو پی اس صفر ثانیه
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%