نام واحد : رجبعلی گرامی موید آنتن نگاه

نام محصول : انتن

 • سریال مجوز : 1709855
 • شماره مجوز : 29169
 • تاریخ مجوز : 03/06/1361
 • کد محصول : 32301343
 • شرح محصول : انواع انتن تلویزیون
 • ظرفیت : 250,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%