نام واحد : جلیل اورن

نام محصول : دیود

 • سریال مجوز : 1712717
 • شماره مجوز : 59341
 • تاریخ مجوز : 22/05/1373
 • کد محصول : 32101212
 • شرح محصول : انواع دیود
 • ظرفیت : 500 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%