نام واحد : توان آزمایان

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خیابان معلم...
 • تلفن شرکت : *****884جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند بلوارصنعت خ نارون قطعات 36 و 37 سی
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود فخر طباطبایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : تجهیزات الکترونیکی برق فشارضعیف با سیستمهای کنترل صنعتی

 • سریال مجوز : 1712750
 • شماره مجوز : 51979
 • تاریخ مجوز : 21/01/1387
 • کد محصول : 31201650
 • شرح محصول : تجهیزات تابلوهای برق طبقه بندی نشده درجای دیگر
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%