نام واحد : صنایع ارتباطی ایران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر7ج...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر7ج مخصوص کرج بعدازکمربندی تهرانسرخ40متری معنوی سمت
 • تلفن واحد : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالله کریمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مدارچاپی چندلایه

 • سریال مجوز : 1715777
 • شماره مجوز : 4698960068
 • تاریخ مجوز : 21/06/1369
 • کد محصول : 32101253
 • شرح محصول : بردمدارات چاپی چند لایه
 • ظرفیت : 5,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%