نام واحد : صنایع الکترونیکی جازم

نام محصول : منبع تغذیه

 • سریال مجوز : 1715932
 • شماره مجوز : 461310
 • تاریخ مجوز : 05/10/1369
 • کد محصول : 32101317
 • شرح محصول : منبع تغذیه
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%