نام واحد : آسیاندا

نام محصول : طراحی مونتاژسیستمهای ارتباطی و

 • سریال مجوز : 1716483
 • شماره مجوز : 40917
 • تاریخ مجوز : 10/12/1378
 • کد محصول : 32201381
 • شرح محصول : دستگاه ایفون ارتباط داخل یااینترکام
 • ظرفیت : 24 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%