نام واحد : محمد علائی

نام محصول : منبع تغذیه برق

 • سریال مجوز : 1717579
 • شماره مجوز : 22788
 • تاریخ مجوز : 24/02/1374
 • کد محصول : 32101313
 • شرح محصول : دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه یوپی اس
 • ظرفیت : 700 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%