نام واحد : پارساسوت

نام محصول : باندبلندگو

 • سریال مجوز : 1718177
 • شماره مجوز : 27188
 • تاریخ مجوز : 24/04/1374
 • کد محصول : 32301323
 • شرح محصول : انواع باند بلندگو
 • ظرفیت : 4,170 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%