نام واحد : پارستل

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : جردن خ عاطفی...
 • تلفن شرکت : *****220جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر16 ج قدیم کرج بلوار52خ 4
 • تلفن واحد : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید بلاغی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیس کامپیوترشخصی

 • سریال مجوز : 1723435
 • شماره مجوز : 74204
 • تاریخ مجوز : 16/10/1385
 • کد محصول : 28921311
 • شرح محصول : قالب کامپیوتر
 • ظرفیت : 47,600 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%