نام واحد : توسعه صنایع مدارچاپی ایران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : بومهن ک لوران...
 • تلفن شرکت : ***773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بومهن ک لوران پ 145
 • تلفن واحد : ********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیبرمدارچاپی یک طرفه ودوطر

 • سریال مجوز : 1731357
 • شماره مجوز : 38396
 • تاریخ مجوز : 07/09/1374
 • کد محصول : 32101251
 • شرح محصول : بردمدارات چاپی
 • ظرفیت : 2,570 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%