نام واحد : سه گانه - شرکت

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : خ خرمشهر خ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده قدیم کرج جاده شهریارانتهای سعیدآبادخیابان قریشی زاد
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید گرمایی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژ پابندگاید - پد-فنر-پیچ

 • سریال مجوز : 1734500
 • شماره مجوز : 75881
 • تاریخ مجوز : 30/06/1387
 • کد محصول : 28991245
 • شرح محصول : انواع فنر
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%