نام واحد : فرید حیدری سورشجانی

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهرکرد
 • نشانی شرکت : سورشجان-خ...
 • تلفن شرکت : *******382جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرستان شهرکرد
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرید حیدری سورشجانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی و خرد کردن قند

 • سریال مجوز : 1806234
 • شماره مجوز : 12141
 • تاریخ مجوز : 02/08/1387
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%