نام واحد : گیلان کنسرو

نام محصول : اب انار و نارنج

 • سریال مجوز : 2800312
 • شماره مجوز : 4851
 • تاریخ مجوز : 20/05/1380
 • کد محصول : 15131712
 • شرح محصول : اب نارنج
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%