نام واحد : سام الکترونیک

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : شهید احمد...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر14 ج مخصوص کرج بعدازچهارراه ایران خودرو کوچه طیف پ 7
 • تلفن واحد : *****441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدحسین برخوردار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دسته سیم وکابل برق

 • سریال مجوز : 1739271
 • شماره مجوز : 84335
 • تاریخ مجوز : 22/08/1387
 • کد محصول : 29221993
 • شرح محصول : وسائل کابلسازی
 • ظرفیت : 300,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%