نام واحد : گندمین خزر آستارا

نام محصول : نان حجیم و نیمه حجیم

 • سریال مجوز : 2805685
 • شماره مجوز : 10778
 • تاریخ مجوز : 23/11/1377
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 3,650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%