نام واحد : مهردادخسروشاهی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ رودکی خ...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ رودکی خ بوستان سعدی بین خوش و قصرالدشت ش 502
 • تلفن واحد : *****668جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهرداد خسرو شاهی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : المنت صنعتی

 • سریال مجوز : 1739544
 • شماره مجوز : 62074
 • تاریخ مجوز : 28/07/1375
 • کد محصول : 32101262
 • شرح محصول : انواع مقاومت های متغیر
 • ظرفیت : 56,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%