نام واحد : ارتباط سازان پیشرو تک نما

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرک بهارستان...
 • تلفن شرکت : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک بهارستان گلستان یک قطعه زمین شماره یک ازبلوک یک
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ُ ایرانشاهی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی بهارستان

نام محصول : آیفون تصویری

 • سریال مجوز : 1739760
 • شماره مجوز : 30817
 • تاریخ مجوز : 18/02/1390
 • کد محصول : 32201383
 • شرح محصول : ایفون تصویری
 • ظرفیت : 44,880 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%