نام واحد : چنگ الکترونیک تهران

نام محصول : آمپلی فایر

 • سریال مجوز : 1752195
 • شماره مجوز : 38156
 • تاریخ مجوز : 24/11/1380
 • کد محصول : 32301242
 • شرح محصول : امپلی فایر بدون سیم
 • ظرفیت : 1,200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%