نام واحد : همایه

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج مخصوص کرج خ...
 • تلفن شرکت : *****446جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج خ بیمه چهارم بن بست پیام پلاک 15
 • تلفن واحد : *****446جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس غضنفری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی ومونتاژدیمرکنترل نور

 • سریال مجوز : 1755558
 • شماره مجوز : 34800
 • تاریخ مجوز : 30/07/1376
 • کد محصول : 32101331
 • شرح محصول : انواع دیمرالکتریکی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%