نام واحد : محمدرضاستوده

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ کارگرشمالی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ کارگرشمالی ک شهیدمجیدمستقلی پ 30ط اول
 • تلفن واحد : ***920جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژیوپی اس

 • سریال مجوز : 1755645
 • شماره مجوز : 31480
 • تاریخ مجوز : 08/06/1374
 • کد محصول : 32101313
 • شرح محصول : دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه یوپی اس
 • ظرفیت : 370 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%