نام واحد : پاکارکاوش

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ سپهبدقره نی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ سپهبدقره نی ک خسروغربی پ 28
 • تلفن واحد : ***896جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاههای اندازه گیری ونمایشگ

 • سریال مجوز : 1755842
 • شماره مجوز : 37542
 • تاریخ مجوز : 08/09/1376
 • کد محصول : 33121210
 • شرح محصول : دستگاه ویژه اندازه گیری وکنترل کمیتهای جریان برق
 • ظرفیت : 460 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%