نام واحد : منشورسیمین

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : میدان توحیدخ...
 • تلفن شرکت : ***922جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان توحیدخ کوثراول پلاک 154
 • تلفن واحد : ***922جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر حسین محمودی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی تولیدسیستمهای کنترل فرما

 • سریال مجوز : 1758979
 • شماره مجوز : 35764
 • تاریخ مجوز : 28/09/1378
 • کد محصول : 32101210
 • شرح محصول : انواع قطعات واجزاءالکترونیکی
 • ظرفیت : 8,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%