نام واحد : علی اصغرمظفری فر

نام محصول : انواع لوستر

 • سریال مجوز : 1732179
 • شماره مجوز : 42819
 • تاریخ مجوز : 09/11/1374
 • کد محصول : 31501521
 • شرح محصول : انواع لوستر روشنایی
 • ظرفیت : 2,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%