نام واحد : صنایع ارتباطی پایا

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ دماوند...
 • تلفن شرکت : *****779جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا انتهای دلگشا خ شکوفه پ 402
 • تلفن واحد : ******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین ریاضی اصفهانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : مراکزتلفن دیجیتال

 • سریال مجوز : 1760126
 • شماره مجوز : 92586
 • تاریخ مجوز : 21/10/1387
 • کد محصول : 32201211
 • شرح محصول : مرکزتلفن دیجیتال
 • ظرفیت : 600,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%