نام واحد : صنایع غذائی گندمین اروند شمال

نام محصول : نان صنعتی

 • سریال مجوز : 2808423
 • شماره مجوز : 13002
 • تاریخ مجوز : 16/10/1381
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 69%
  69%