نام واحد : صنایع الکترونیک زعیم

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج روبروی شهاب خودروخ نخ زرین خ اتحادیه امکان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن عبقری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : منبع تغذیه بی سیم

 • سریال مجوز : 1760253
 • شماره مجوز : 74207
 • تاریخ مجوز : 29/09/1379
 • کد محصول : 32101316
 • شرح محصول : منبع تغذیه مخابراتی
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%