نام واحد : غلامرضا دیوبند

 • استان : فارس
 • شهر : لارستان
 • نشانی شرکت : روستای کوره -...
 • تلفن شرکت : *******782جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : غلامرضا دیوبند
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لینتر پنبه حاصل از فرآیند پنبه پاک کنی

 • سریال مجوز : 580273000000
 • شماره مجوز : 83827
 • تاریخ مجوز : 18/10/1392
 • کد محصول : 140512309
 • شرح محصول : لینتر پنبه حاصل از فرآیند پنبه پاک کنی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%