نام واحد : صنایع سامانه های راه دور

نام محصول : طراحی مونتاژبردهای الکترونیک

 • سریال مجوز : 1762126
 • شماره مجوز : 35801
 • تاریخ مجوز : 16/10/1380
 • کد محصول : 32101251
 • شرح محصول : بردمدارات چاپی
 • ظرفیت : 2,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%