نام واحد : حسینعلی قربانی نبی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ لاله...
 • تلفن شرکت : *****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ لاله زارنوچهارراه منوچهری پ 487
 • تلفن واحد : *****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسینعلی قربانی نبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژمحافظ الکترونیکی

 • سریال مجوز : 1762326
 • شماره مجوز : 37294
 • تاریخ مجوز : 09/11/1380
 • کد محصول : 32101314
 • شرح محصول : یو پی اس صفر ثانیه
 • ظرفیت : 7,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%