نام واحد : راه بردهای هوشمند

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : میردامادخ نسا...
 • تلفن شرکت : ************225جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میردامادخ نسا کوچه تاجبخش پ 30
 • تلفن واحد : ************225جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن نوری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژبردهای الکترونیک

 • سریال مجوز : 1763159
 • شماره مجوز : 53329
 • تاریخ مجوز : 07/03/1381
 • کد محصول : 32101251
 • شرح محصول : بردمدارات چاپی
 • ظرفیت : 3,700 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%