نام واحد : یا سا نت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ یوسف اباد خ...
 • تلفن شرکت : ****872جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ یوسف اباد خ 28 پ 11 طبقه 2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین اعتمادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژ بردهای الکترونیکی

 • سریال مجوز : 1763423
 • شماره مجوز : 55562
 • تاریخ مجوز : 16/04/1381
 • کد محصول : 32101251
 • شرح محصول : بردمدارات چاپی
 • ظرفیت : 20,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%