نام واحد : پرتو خازن

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : خ گاندی کوچه...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صفادشت بلوارفروردین خ هفتم شرقی
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس علی حسنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : خازن تکفارسه فاز000

 • سریال مجوز : 1772880
 • شماره مجوز : 461221260
 • تاریخ مجوز : 14/02/1377
 • کد محصول : 32101280
 • شرح محصول : انواع خازن
 • ظرفیت : 4,660,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%